Σύρος 2009

Αναδρομική Έκθεση του Θανάση Στεφόπουλου στα Ερμουπόλεια

Σύρος 2009

 

Mέσα σε αυτήν τη ζωγραφική ενυπάρχουν δυο στοιχεία: η περατότητα και το απεριόριστο, το άπειρο. Ο Στεφόπουλος σε αντίθεση με τους αφαιρετικούς ζωγράφους δίνει στο χρώμα και τον τόνο έναν τόπο. Καθετί θα αναζητηθεί κάπου. Οι φόρμες του έχουν όνομα. Δεν χάνονται σε κάποιο απροσδιόριστο χώρο. Όμως πίσω από τα στιβαρά βουνά του υπάρχουν άλλα και πίσω από αυτά άλλα. Οριοθετεί τον χώρο και παράλληλα τον ανοίγει. Αυτή η ζωγραφική προσδιορίζει την ίδια την ανθρώπινη κατάσταση: ο καλλιτέχνης τονίζει ότι εάν απομακρυνθούμε από την εικόνα της φυσικότητας, τότε το άπειρο γίνεται προσιτό και η ίδια η παγκόσμια σκέψη προβάλλεται...περισσότερα


ΣΥΡΟΣ 2009