Σύρος Παλιές Καρτ Ποστάλ

Φωτογραφίες της Σύρου - Photogallery

Παλιές καρτ ποστάλ της Σύρου από το αρχείο του Ε.Λ.Ι.Α.

Σύρος Παλιές Καρτ Ποστάλ

Σύρος Παλιές Καρτ Ποστάλ

Σύρος Παλιές Καρτ Ποστάλ

Σύρος Παλιές Καρτ Ποστάλ

Σύρος Παλιές Καρτ Ποστάλ

Σύρος Παλιές Καρτ Ποστάλ

Σύρος Παλιές Καρτ Ποστάλ

Σύρος Παλιές Καρτ Ποστάλ

Σύρος παλιές καρτ ποστάλ, πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο, ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ

ΣΥΡΟΣ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ